ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศ สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ก่อสร้าง 1/2565 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างผิวทางถนนคอนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยการปูผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง นศ.ถ.41-018 สายบางสารในถึงนายสาแหล้ต้นส้า ดาวน์โหลดเอกสาร
3
18 ต.ค. 2564
2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม 2564-กันยายน2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
7
08 ต.ค. 2564
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๔๑-๐๔๑ สายอนามัยดอนใคร - บ้านนาเพรง หมู่ที่ ๘,๙ ตำบลกลาย โดยวิธีคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
11
30 ก.ย. 2564
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลสำหรับโรงเรียนวัดเขาพนมไตรรัตน์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
17
28 ก.ย. 2564
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
20
28 ก.ย. 2564
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมทำการติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดอนใคร หมู่ที่ ๙ ตำบลกลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจงอ ดาวน์โหลดเอกสาร
21
27 ก.ย. 2564
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ของสถานศึกษา สังกัด อบต.กลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
22
27 ก.ย. 2564
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับโครงการจัดตั้งศูนย์พักคอยและแยกกันตัวที่บ้าน ฯป้องกันแการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตรายไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
25
23 ก.ย. 2564
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องนอนและอุปกรณ์สำหรับโครงการจัดตั้งศูนย์พักคอยและแยกกันตัวที่บ้าน ฯป้องกันแการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตรายไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) จำนวน ๑๐ ายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
22
23 ก.ย. 2564
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างผิวทางถนนคอนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยการปูผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง นศ.ถ.๔๑-๐๑๘ สายบางสารในถึงนายสาแหล้ต้นส้าน หมู่ที่ ๓,๑๒,๒ ตำบลกลา ดาวน์โหลดเอกสาร
18
23 ก.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95