ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV หมู่ที่ 3 บ้านบางสาร หมู่ที่ 4 บ้านตลาดอาทิตย์ และหมู่ที่ 5 บ้านทอนตะเกียง ดาวน์โหลดเอกสาร
6
11 พ.ค. 2565
2 ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV หมู่ที่ 3 บ้านบางสาร หมู่ที่ 4 บ้านตลาดอาทิตย์ และหมู่ที่ 5 บ้านทอนตะเกียง ดาวน์โหลดเอกสาร
9
05 พ.ค. 2565
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย จำนวน ๘๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
3
02 พ.ค. 2565
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัด จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
3
02 พ.ค. 2565
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานของกองคลัง จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
3
02 พ.ค. 2565
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานของกองช่าง จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
9
25 เม.ย. 2565
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.บริเวณถนนสายเก่า-โรงเลื่อยจักรปากน้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
8
22 เม.ย. 2565
8 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2565-มีนาคม 2565) ดาวน์โหลดเอกสาร
9
21 เม.ย. 2565
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหาดชมเล หาดบางสาร โดยติดตั้งไฟฟ้าส่องทางสาธารณะถนนสายบ้านพังปริง - บ้านชมเล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
25
30 มี.ค. 2565
10 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหาดบางสาร หาดชมเล โดยติดตั้งไฟฟ้าส่องทางสาธารณะสายบ้านในไร่ - บ้านดอนใคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
23
30 มี.ค. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100