ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายงานงบแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
05 พ.ค. 2565
2 รายงานแสดงกิจการที่ได้กระทำไปแล้ว ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
11 เม.ย. 2565
3 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและรายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
04 เม.ย. 2565
4 รายงานงบแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
04 เม.ย. 2565
5 การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
29 มี.ค. 2565
6 รายงานงบแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
45
04 มี.ค. 2565
7 รายงานงบแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2565
52
02 ก.พ. 2565
8 รายงานงบการเงินประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
76
06 ม.ค. 2565
9 ประกาศ อบต.กลาย เรื่องรายงานแสดงกิจการที่ได้กระทำไปแล้ว ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
58
05 ม.ค. 2565
10 รายงานงบแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
52
04 ม.ค. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17