ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
18 พ.ค. 2565
2 โครงการวางท่อระบายนำ้ คสล.บริเวณถนนสายอนามัยดอนใคร - บ้านนาเพรง หมู่ที่ 9,8 ตำบลกลาย ดาวน์โหลดเอกสาร
9
31 มี.ค. 2565
3 โครงการขยายเขตท่อเมนต์จ่ายนำ้ประปาหมู่บ้าน บ้านดอนใคร - นาเพรง หมู่ที่ 9,8 ตำบลกลาย ดาวน์โหลดเอกสาร
8
31 มี.ค. 2565
4 โครงการขุดลอกคูระบายนำ้ หลังอนามัยดอนใคร - สนามกีฬา หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
31 มี.ค. 2565
5 ประกาศบัญีชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
58
28 ก.พ. 2565
6 ประกาศ บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย ประจำปี ๒๕๖๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
4
28 ก.พ. 2565
7 ประกาศขอขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
28 ม.ค. 2565
8 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565 (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
69
21 ม.ค. 2565
9 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ประจำปี พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
79
14 ม.ค. 2565
10 ประกาศนโยบายสุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลกลายในสะอาด และงดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ดาวน์โหลดเอกสาร
47
13 ม.ค. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29