ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ขอเชิญประชุมคณะทำงานปรับปรุงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล ครั้งที่1/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
26
13 ก.ย. 2564
2 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
62
10 ส.ค. 2564
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ดาวน์โหลดเอกสาร
46
30 ก.ค. 2564
4 ประกาศกำหนดวันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ เพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ดาวน์โหลดเอกสาร
44
30 ก.ค. 2564
5 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (บุคลากรสนับสนุนการสอน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
84
09 ก.ค. 2564
6 ประกาศขอขยายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
55
30 มิ.ย. 2564
7 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1)ประจำปีพ.ศ. 2564 อบต.กลาย ดาวน์โหลดเอกสาร
182
31 มี.ค. 2564
8 บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (แบบ ภ.ด.ส. 1) ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
153
31 มี.ค. 2564
9 ประกาศรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง (กรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว) ดาวน์โหลดเอกสาร
156
15 มี.ค. 2564
10 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
166
25 ก.พ. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28