สถานะทางการเงิน
เรื่อง : รายงานงบการเงินประจำปี 2564
  รายละเอียด : กองคลัง อบต.กลาย ขอรายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2564
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 มกราคม. 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 75 คน