ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒-๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓ ประจำเดือนมกราคม จำนวน ๒๐ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลกลายได้มีโครงการ ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓ ประจำเดือนมกราคม จำนวน ๒๐ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ชนะการเสนอราคาได้แก่ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)(ผู้ผลิต) รายละเอียดตามประกาศแนบ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 มกราคม. 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 80 คน