ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) ประจำเดือนธันวาคม จำนวน ๒๐ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลกลายได้มีโครงการ ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) ประจำเดือนธันวาคม จำนวน ๒๐ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ชนะการเสนอราคาได้แก่ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)(ผู้ผลิต) รายละเอียดตามประกาศแนบ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 ธันวาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 93 คน