ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒-๒๕๖๔ ครั้งที่๑ จำนวน ๒๒ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลกลายได้มีโครงการซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒-๒๕๖๔ ครั้งที่๑ จำนวน ๒๒ วัน ผู้ชนะการเสนอราคาได้แก่ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)(ผู้ผลิต) รายละเอียดตามประกาศแนบ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 8 คน