ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลกลายได้มี จ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ชนะการเสนอราคาได้แก่ นายสราวุธ ศรีศักดา รายละเอียดตามประกาศแนบ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 19 คน