รายงานการบำบัดน้ำเสียตามมาตรา 80
เรื่อง : รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย อบต.กลาย
  รายละเอียด : รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย อบต.กลาย (เม.ย.62-มิ.ย.62)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 177 คน