รายงานการบำบัดน้ำเสียตามมาตรา 80
เรื่อง : รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย อบต.กลาย
  รายละเอียด : รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย อบต.กลาย (ต.ค.61-ธ.ค.61)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 178 คน