ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
1
14 มิ.ย. 2564
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริมนม ตามโครงการเยียวยาเกษตรกร ผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเสรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
4
10 มิ.ย. 2564
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านตลาดอาทิตย์ หมู่ที่ ๔ ตำบลกลาย ดาวน์โหลดเอกสาร
9
09 มิ.ย. 2564
4 ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนสายลุ่มไทร-ต่อเขตตลิ่งชัน ม.8 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
07 มิ.ย. 2564
5 ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
02 มิ.ย. 2564
6 ประกาศ สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ก่อสร้าง 11/2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคูน้ำฟาร์มหมู หมู่ที่ 2 ตำบลกลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
9
31 พ.ค. 2564
7 ประกาศ สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ก่อสร้าง 11/2564 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ถนนสายบางสารใน - นายสาแหล้ต้นส้าน หมู่ที่ 12 ตำบลกลาย ดาวน์โหลดเอกสาร
4
31 พ.ค. 2564
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคูน้ำฟาร์มหมู หมู่ที่ ๒ ตำบลกลาย ดาวน์โหลดเอกสาร
20
25 พ.ค. 2564
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ถนนสายบางสารใน - นายสาแหล้ต้นส้าน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลกลาย ดาวน์โหลดเอกสาร
17
25 พ.ค. 2564
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ ขนาด ๗๖.๒x๑๘๓ x๗๕ ซ.ม. จำนวน ๔ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
30
20 พ.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88