ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นข 5144 นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
2
20 พ.ค. 2563
2 ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายเลียบคูน้ำสาธารณะบ้านบางสาร-บางการัง หมู่ที่ 10 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
19 พ.ค. 2563
3 ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนสายปลักสิครอก-สวนปาล์มนายสมศรี หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
19 พ.ค. 2563
4 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนสายปลักสิครอก-สวนปาล์มนายสมศรี หมู่ที่ 7 ตำบลกลาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
2
19 พ.ค. 2563
5 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเลียบคูน้ำสาธารณะบ้านบางสาร-บางการัง หมู่ที่ 10 ตำบลกลาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
2
19 พ.ค. 2563
6 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปัญญายุทธศักดิ์ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
4
18 พ.ค. 2563
7 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบลำธารสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
3
18 พ.ค. 2563
8 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตะแบกงาม-ปลักใหญ่ หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
2
18 พ.ค. 2563
9 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายร้อย-นางฟอง หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
2
18 พ.ค. 2563
10 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านผู้ช่วยเล็ก-นายสาแหล้ต้นส้าน หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
2
18 พ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70