ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งเวทีพร้อมระบบแสง สี เสียง สำหรับการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
5
07 พ.ย. 2562
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดและตกแต่งสถานทึ่จัดงานประเพณีวันลอยกระทงประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
5
07 พ.ย. 2562
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
3
07 พ.ย. 2562
4 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
1
05 พ.ย. 2562
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางรถยนต์ราชการ ทะเบียน กง 7502 นศ จำนวน 4 เส้น และใบปัดน้ำฝน จำนวน 2 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
5
04 พ.ย. 2562
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทงประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
14
04 พ.ย. 2562
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียนสำหรับช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2/2562 (100 วันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
3
30 ต.ค. 2562
8 ประกาศราคากลางการจัดซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน สำหรับช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2/2562 (100 วันทำการ) ดาวน์โหลดเอกสาร
6
24 ต.ค. 2562
9 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
24 ต.ค. 2562
10 ประกาศผลการปฏิบัติตามแผนฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (คตง.) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาส 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
24 ต.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59