ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มสำหรับโครงการ อบต.กลาย พบประชาชน จำนวน 600 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
1
22 มิ.ย. 2565
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ อบต.กลาย พบประชาชน จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
2
22 มิ.ย. 2565
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศของสถานศึกษาสังกัด อบต.กลาย จำนวน ๒๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
7
13 มิ.ย. 2565
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่สำหรับรถตู้พยาบาล ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน กธ 5010 นศ.จำนวน 1 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
7
10 มิ.ย. 2565
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายสำหรับโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
6
10 มิ.ย. 2565
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2565โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
10
10 มิ.ย. 2565
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2565โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
8
10 มิ.ย. 2565
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศของกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
9
09 มิ.ย. 2565
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศของกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
6
09 มิ.ย. 2565
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ดาวน์โหลดเอกสาร
9
02 มิ.ย. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102