คู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 คู่มือการลงระบบ EGP ดาวน์โหลดเอกสาร
104
30 ส.ค. 2561
22 คู่มือการปฏิบัติงาน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดาวน์โหลดเอกสาร
182
23 ส.ค. 2561
23 คู่มือการเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
284
21 ส.ค. 2561
24 คู่มือการขอพระราชทานเครื่องราชย์ฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
236
21 ส.ค. 2561
25 คู่มือการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ดาวน์โหลดเอกสาร
200
21 ส.ค. 2561
26 คู่มือการบันทึกทะเบียนประวัติพนักงานส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
172
21 ส.ค. 2561
27 คู่มือการประเมินผลการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย ดาวน์โหลดเอกสาร
174
21 ส.ค. 2561
28 คู่มือการเลื่อนระดับที่สูงขึ้นฯ ของพนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
180
21 ส.ค. 2561
29 คู่มือเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
172
21 ส.ค. 2561
30 คู่มือการปฏิบัติงานการประเมินครูชำนาญการ คศ.2 ดาวน์โหลดเอกสาร
96
21 ส.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4