คู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 งานการให้บริการขออนุญาตขุดดินถิมดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
118
21 ก.ย. 2561
12 คู่มือการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี ดาวน์โหลดเอกสาร
107
18 ก.ย. 2561
13 คู่มือการปฏิบัติงานด้านพัสดุ ดาวน์โหลดเอกสาร
112
18 ก.ย. 2561
14 คู่มือการปฏิบัติงานกองการศึกษาฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
105
15 ก.ย. 2561
15 คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ดาวน์โหลดเอกสาร
116
14 ก.ย. 2561
16 คู่มืองานสารบรรณ ดาวน์โหลดเอกสาร
229
05 ก.ย. 2561
17 คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี ดาวน์โหลดเอกสาร
105
30 ส.ค. 2561
18 คู่มือในการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ดาวน์โหลดเอกสาร
106
30 ส.ค. 2561
19 คู่มือในการจัดทำแผนดำเนินงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
100
30 ส.ค. 2561
20 คู่มือในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ดาวน์โหลดเอกสาร
101
30 ส.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4