คู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 งานการให้บริการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดาวน์โหลดเอกสาร
40
05 ม.ค. 2565
2 การขออนุญาตขุดดินถมดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
34
05 ม.ค. 2565
3 คู่มือปฏิบัติงานงานติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ งานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ดับ/ชำรุด ดาวน์โหลดเอกสาร
10
27 ธ.ค. 2564
4 มอบหมายผู้มีหน้าที่ใช้งานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ดาวน์โหลดเอกสาร
136
22 เม.ย. 2564
5 คู่มือการปฏิบัติงาน การให้บริการสวัสดิการด้านเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ คนพิการและ ผู้ป่วยเอดส์
205
04 ต.ค. 2562
6 คู่มือการปฏืบัติงานของศพด สังกัด อบตกลาย ดาวน์โหลดเอกสาร
193
24 ก.ย. 2561
7 คู่มือแนวทางการจัดทำหลักสูตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
201
24 ก.ย. 2561
8 คู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานครู ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป) สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย ดาวน์โหลดเอกสาร
198
24 ก.ย. 2561
9 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ดาวน์โหลดเอกสาร
207
24 ก.ย. 2561
10 คู่มือการปฏิบัติงานโรงเรียนวัดเขาพนมไตรรัตน์ ดาวน์โหลดเอกสาร
184
24 ก.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4