คู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 มอบหมายผู้มีหน้าที่ใช้งานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ดาวน์โหลดเอกสาร
54
22 เม.ย. 2564
2 คู่มือการปฏิบัติงาน การให้บริการสวัสดิการด้านเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ คนพิการและ ผู้ป่วยเอดส์
123
04 ต.ค. 2562
3 คู่มือการปฏืบัติงานของศพด สังกัด อบตกลาย ดาวน์โหลดเอกสาร
109
24 ก.ย. 2561
4 คู่มือแนวทางการจัดทำหลักสูตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
112
24 ก.ย. 2561
5 คู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานครู ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป) สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย ดาวน์โหลดเอกสาร
112
24 ก.ย. 2561
6 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ดาวน์โหลดเอกสาร
112
24 ก.ย. 2561
7 คู่มือการปฏิบัติงานโรงเรียนวัดเขาพนมไตรรัตน์ ดาวน์โหลดเอกสาร
103
24 ก.ย. 2561
8 คู่มือการลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ดาวน์โหลดเอกสาร
283
21 ก.ย. 2561
9 คู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการสวัสดิการด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและ ผู้ป่วยเอดส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
211
21 ก.ย. 2561
10 งานการให้บริการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดาวน์โหลดเอกสาร
121
21 ก.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4