ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 มาตรฐานการปฏิบัติงานของครู พนักงานจ้าง และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดเขาพนมไตรรัตน์ ดาวน์โหลดเอกสาร
5
24 ก.ย. 2561
2 มาตรฐานการปฏิบัติงานของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ดาวน์โหลดเอกสาร
9
24 ก.ย. 2561
3 มาตรฐานการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย ดาวน์โหลดเอกสาร
7
20 ก.ย. 2561
4 คู่มือการปฏิบัติงาน กองช่าง อบต.กลาย ดาวน์โหลดเอกสาร
12
07 ก.ย. 2561
5 งานการให้บริการการขออนุญาตขุดดิน และถมดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
12
07 ก.ย. 2561
6 งานการให้บริการการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดาวน์โหลดเอกสาร
10
07 ก.ย. 2561
7 มาตรฐานการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร
8
19 ต.ค. 2560
8 มาตรฐานการขอรับเบี้ยความพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
3
19 ต.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า :