ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 คู่มือการปฏิบัติงานกองช่าง อบต.กลาย ดาวน์โหลดเอกสาร
42
22 เม.ย. 2564
2 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ (กองช่าง) ดาวน์โหลดเอกสาร
38
22 เม.ย. 2564
3 มาตรฐานการปฏิบัติงานภายในกองคลัง ดาวน์โหลดเอกสาร
84
19 มิ.ย. 2563
4 มาตราฐานการปฎิบัติงานของเจ้าพนักงานธุรการ กองช่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
74
06 ม.ค. 2563
5 มาตรฐานการปฏิบัติงานตำแหน่งธุรการ ดาวน์โหลดเอกสาร
78
20 ธ.ค. 2562
6 คู่มือการปฏิบัติงาน การให้บริการสวัสดิการด้านเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ คนพิการและ ผู้ป่วยเอดส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
84
04 ต.ค. 2562
7 มาตรฐานการปฏิบัติงานของครู พนักงานจ้าง และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดเขาพนมไตรรัตน์ ดาวน์โหลดเอกสาร
106
24 ก.ย. 2561
8 มาตรฐานการปฏิบัติงานของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ดาวน์โหลดเอกสาร
91
24 ก.ย. 2561
9 มาตรฐานการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย ดาวน์โหลดเอกสาร
88
20 ก.ย. 2561
10 คู่มือการปฏิบัติงาน กองช่าง อบต.กลาย ดาวน์โหลดเอกสาร
95
07 ก.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2