ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
04 มิ.ย. 2564
2 การจัดทำแผนการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
37
14 พ.ค. 2564
3 การจัดทำแผนการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
29
14 พ.ค. 2564
4 การจัดทำแผนการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
29
14 พ.ค. 2564
5 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
36
03 พ.ค. 2564
6 รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปี 2563 ของสำนักตรวจเงินแผ่นดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
36
23 เม.ย. 2564
7
30
22 เม.ย. 2564
8 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
37
22 เม.ย. 2564
9 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
44
22 เม.ย. 2564
10 ประกาศผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
28
19 เม.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14