ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายงานการรับ-จ่ายและงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
02 มิ.ย. 2565
2 รายงานงบแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
05 พ.ค. 2565
3 รายงานแสดงกิจการที่ได้กระทำไปแล้ว ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
31
11 เม.ย. 2565
4 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและรายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
29
04 เม.ย. 2565
5 รายงานงบแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
30
04 เม.ย. 2565
6 การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
29
29 มี.ค. 2565
7 รายงานงบแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
52
04 มี.ค. 2565
8 รายงานงบแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2565
54
02 ก.พ. 2565
9 รายงานงบการเงินประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
80
06 ม.ค. 2565
10 ประกาศ อบต.กลาย เรื่องรายงานแสดงกิจการที่ได้กระทำไปแล้ว ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
61
05 ม.ค. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17