ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1)ประจำปีพ.ศ. 2564 อบต.กลาย ดาวน์โหลดเอกสาร
97
31 มี.ค. 2564
2 บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (แบบ ภ.ด.ส. 1) ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
71
31 มี.ค. 2564
3 ประกาศรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง (กรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว) ดาวน์โหลดเอกสาร
82
15 มี.ค. 2564
4 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
92
25 ก.พ. 2564
5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบฯ วันเวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
82
17 ก.พ. 2564
6 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (่ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
135
01 ก.พ. 2564
7 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
103
29 ม.ค. 2564
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย เรื่องให้เจ้าของป้าย ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
81
25 ม.ค. 2564
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย เรื่องประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
72
25 ม.ค. 2564
10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
97
21 ม.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27