ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
  รายละเอียด :

 ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย  อำเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) จำนวน 1 อัตรา ท่านใดสนใจจะสมัครฯ สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานทั้งหมด ระหว่างวันที่  26  พฤษภาคม  2565  ถึงวันที่  6  มิถุนายน  2565  ในวันและเวลาราชการ  หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักปลัดฯ เบอร์โทรศัพท์ 089-871-9626  รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 47 คน