ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV หมู่ที่ 3 บ้านบางสาร หมู่ที่ 4 บ้านตลาดอาทิตย์ และหมู่ที่ 5 บ้านทอนตะเกียง
  รายละเอียด : ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV หมู่ที่ 3 บ้านบางสาร หมู่ที่ 4 บ้านตลาดอาทิตย์ และหมู่ที่ 5 บ้านทอนตะเกียง
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 พฤษภาคม 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 17 คน