สถานะทางการเงิน
เรื่อง : รายงานแสดงกิจการที่ได้กระทำไปแล้ว ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565
  รายละเอียด : กองคลัง ขอประกาศรายงานกิจการที่ได้กระทำไปแล้ว ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 30 คน