สถานะทางการเงิน
เรื่อง : รายงานงบแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2565
  รายละเอียด : กองคลัง อบต.กลาย ขอประชาสัมพันธ์รายงานงบแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2565
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 เมษายน 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 29 คน