สถานะทางการเงิน
เรื่อง : รายงานงบแสดงฐานะการเงินและรายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2564
  รายละเอียด : สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ทำการตรวจสอบรายงานการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย ประจำงวดปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 เมษายน 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 28 คน