ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ..ถ.41-041 สายอนามัยดอนใคร-บ้านนาเพรง หมู่ที่ 8,9 ตำบลกลาย
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดจ้าง ตาม พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มจนถึงปัจจุบัน มาตรา 103/7
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 17 คน