ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียนสำหรับเปิดเทอม(เพิ่มเติม)และปิดเทอม ภาคเรียนที่ ๑-๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลกลายได้มี0yfซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียนสำหรับเปิดเทอม(เพิ่มเติม)และปิดเทอม ภาคเรียนที่ ๑-๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ชนะการเสนอราคาได้แก่ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย รายละเอียดตามประกาศแนบ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 10 คน