ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนสายลุ่มไทร-ต่อเขตตลิ่งชัน ม.8
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดจ้าง ตาม พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มจนถึงปัจจุบัน มาตรา 103/7
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 มิถุนายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 5 คน