ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศ สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ก่อสร้าง 11/2564 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ถนนสายบางสารใน - นายสาแหล้ต้นส้าน หมู่ที่ 12 ตำบลกลาย
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย ประกาศ สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ก่อสร้าง 11/2564 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ถนนสายบางสารใน - นายสาแหล้ต้นส้าน หมู่ที่ 12 ตำบลกลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดตามเอกสารแนบ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 3 คน