ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศ สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ก่อสร้าง 11/2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคูน้ำฟาร์มหมู หมู่ที่ 2 ตำบลกลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย ประกาศ สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ก่อสร้าง 11/2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคูน้ำฟาร์มหมู หมู่ที่ 2 ตำบลกลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดตามเอกสารแนบ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 8 คน