สถานะทางการเงิน
เรื่อง : รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปี 2563 ของสำนักตรวจเงินแผ่นดิน
  รายละเอียด : สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกลาย
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 35 คน