ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบฯ วันเวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ พร้อมประกาศวันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 81 คน