สถานะทางการเงิน
เรื่อง : งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  รายละเอียด : กองคลัง อบต.กลาย ของประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 11 คน