สถานะทางการเงิน
เรื่อง : งบแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2562
  รายละเอียด : กองคลัง อบต.กลาย ขอประชาสัมพันธ์งบแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2562
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 7 คน