ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศผลการปฏิบัติตามแผนฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (คตง.) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาส 4
  รายละเอียด : ประกาศผลการปฏิบัติตามแผนฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (คตง.) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาส 4 (1 กรกฎาคม 2562-30 กันยายน 2562) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 5 คน