ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศราคากลางการจัดซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน สำหรับช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2/2562 (100 วันทำการ)
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอประกาศราคากลางอาหารเสริมนมโรงเรียน สำหรับช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2/2562 จำนวน 100 วันทำการ รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 8 คน