คู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
เรื่อง : คู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานครู ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป) สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย
  รายละเอียด : เพื่อให้การปฏิบัติงานของครูพัฒนาไปสู่ครูอาชีพที่มีความมุ่งมั่นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาให้ครบทุกด้าน ทั้งความดี ความเก่ง สุขภาพร่างกาย แข็งแรง มีความมั่นคงทางอารมณ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ครูจึงควรมีคู่มือ มีแนวทางในการปฏิบัติงาน จึงได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานขึ้น
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 122 คน